Gå till innehållet

Idéer från ritbordet

”En bra planering är halva jobbet”. Oftast är även mindre projekt mera omfattande och krävande än vad man tror i början.

Projektering och ritningar är ett ofrånkomligt verktyg för kvalitetssäkring, för att hålla tidsplanen och för en säkrare kalkylering.

De flesta problem kan lösas redan i planeringstadiet – på pappret alltså och stör på så sätt inte byggprocessens flöde. Ni får en väldigt tydlig bild av slutprodukten och vad vi har lovat att leverera!

Isbergsgården kök - Perspektiv mot skänkskåp (före produktion).

Isbergsgården kök - Perspektiv mot skänkskåp (före produktion).

Isbergsgården kök - Perspektiv mot kök (före produktion).

Isbergsgården kök - Perspektiv mot kök (före produktion).

Västerviken kök - Perspektiv mot kyl & frys (före produktion)

Västerviken kök - Perspektiv mot kyl & frys (före produktion)

Isbergsgården kök - Perspektiv mot skänkskåp  (efter produktion).

Isbergsgården kök - Perspektiv mot skänkskåp (efter produktion).

Isbergsgården kök - Perspektiv mot kök (efter produktion).

Isbergsgården kök - Perspektiv mot kök (efter produktion).

Västerviken kök - Perspektiv mot kyl & frys (efter produktion)

Västerviken kök - Perspektiv mot kyl & frys (efter produktion)