Gå till innehållet

Vår process gör det enklare för alla inblandade parter.

Vi arbetar utifrån en genomtänkt process som är optimal för projektet, dig som kund och oss som entreprenörer.

Din idé, planering och beredning, genomförande samt eftervård av projektet. Med dessa 4 tydliga steg tar vi smidigt projektet från start till mål. 

Steg 1 - Din idé

Alla projekt börjar med en idé. Den delger du oss bäst genom att vi gör ett första besök hos dig. Då kan vi diskutera och utveckla din idé vidare. Vilka behov har ni som bor i huset? Vad är möjligt att göra? Vilka kostnader kan vara rimliga? Krävs det ytterligare hantverkare som t.ex. rörmokare och elektriker? Hur planerar och bereder vi projektet? Många frågor ska besvaras så låt idéfasen ta den tid den kräver.

Steg 2 - Planering och beredning 

Prissättning

Vår målsättning är att kunna lämna fasta priser på de flesta arbeten och att Du ska ha ett anbud i din hand inom två veckor efter förfrågan. Vi kan även jobba utifrån löpande timdebitering som lämpar sig för t.ex. kortare arbeten och avancerad byggnadsvård.

Arbetsberedning

För att säkerställa kostnader och kvalité på ditt projekt så krävs en arbetsberedning. Den är också nödvändig för att göra en kostnadsberäkning och för att delge information till övriga yrkesgrupper. Via våra standarddokument kan du göra mycket av den planeringen själv och/eller i nära samarbete med oss.

Projektet behöver:

  1. En måttriktig planritning på berörd ombyggnadsyta såsom det ser ut innan ombyggnad.
  2. En måttriktig planritning på berörd ombyggnadsyta såsom det ska se ut efter ombyggnad.
  3. En rumsbeskrivning som beskriver arbetsmoment och material rum för rum.
  4. En tidplan där alla yrkesgruppers arbetsmoment framgår.

Verkar det krångligt? Lugn, vi hjälper dig med allt om det behövs.

Steg 3 - Genomförandet

En noggrann arbetsberedning och planering underlättar genomförandet. Trots det blir det ofta nödvändigt att ta en mängd små beslut allteftersom arbetet fortskrider. Då är det viktigt att du är tillgänglig för oss så vi snabbt kan hitta lösningar på oväntade problem och komma vidare i projektet.

Steg 4 - Eftervård av projektet

När arbetet går mot sitt slut så går vi tillsammans igenom utförda arbeten. Det är bra att uppdatera ritningar och rumsbeskrivningar så att dessa stämmer med utförandet. De blir då en dokumentation över utförda arbeten och använda material. Ofta finns även en del foton och skisser över byggnadsdelar som nu är täckta av beklädnader och paneler och de levererar vi i så fall digitalt. Spara dessa för framtiden.

Har du några frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig

Greger Åkerstedt
Byggnadsvård

Mobil: 070-978 27 03 
Epost: greger@kompetensitra.se