Gå till innehållet

Vinkelboda

Hus som byggts om och till

Vinkelboda har vi valt att kalla alla dessa hus som byggts om och byggts till under tidens gång. En blandning av material, stilar och byggtekniker ställer särskilda krav på husägare och entreprenör för att nå ett lyckat slutresultat.

Vad ska tas bort och vad är värt att behålla? Ska sextiotalsköket få  finnas kvar i ett hus som byggdes under  tidigt 1900-tal och var får det efterlängtade badrummet plats?
Ska alla listverk bli enhetliga nu eller ska var tid få lämna sitt avtryck i huset?

Många frågor och beslut. Det är en utmaning att nå ett lyckat resultat  i den här typen av hus. En utmaning vi gärna tar oss an tillsammans med dig.